Двигатели типа NVD (SKL)

Заказать

Описание

— NVD-26,  NVD26-2, NVD26A-2, NVD26-3, NVD26A-3
— NVD-36, NVD36-1, NVD 36-1U, NVD 36-1A, NVD36-1AU.
— NVD-48, NVD48-2, NVD48A-2, NVD48-2U, NVD48A-2U, 8NVD48-2, 6NVD48AU, 8NVD48AU