Изготовим Турачки брашпиля Б3р

Изготовим Турачку (барабан) брашпиля Б3р